Home / News / Ketukan Hati dengan Dzikir Khofi

Ketukan Hati dengan Dzikir Khofi

Dzikir lisan diiringi dzikir hati itu bertujuan untuk menata diri [ngentep seureuh]: agar apa yang kita ucapkan selaras dengan isi hati. Kalau sedang berjamaah dzikir tidak boleh dulu-duluan, kenceng-kencengan, harus kompak dan seragam agar mendapat kekhusukan. Hasil dari kekhusukan, kita akan mendapatkan kebersihan, kelembutan, dan kebaikan.”
–Hadrotusyeikh Waritsu Rosulillah Abah Aos Ra Qs–
Salam, al-Kholish [3 April 2017, 10:25] #KetukanDzikirJahrSelarasDenganDzikirKhofi
#SelarasUntukJadiSeorangQodiriNaqsyabandiSejati
#DzikirPecintaKesucianKelembutanKebaikanJiwa

Check Also

Ini Dia Syarat Suami Boleh Poligami

Poligami itu sunnah Rosul. Di al-Qur’an juga ada tulisan-nya. Tapi kalau mau poligami syaratnya satu: …

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *