Home / News / Guru dan Calon Guru Umat Islam

Guru dan Calon Guru Umat Islam

“Abah Anom adalah calon Guru Umat Islam… MengIslamkan umat Islam”
–Hadrotusyeikh Sirrul Mujtaba Abah Aos Ra Qs–
Salam, al-Khoolish [8 April 2017, 14:16] #AbahAosCalonGuruUmatIslam
#MengislamkanUmatIslam
#KepasrahanTotalKepadaLAAILAAHAILLALLOH
#TenggelamDiLautanLAAILAAHAILLALLOH

Check Also

Ini Dia Rajanya Raja Dosa

“Dosa paling besar itu bukan ber-zina dan atau mencuri, melainkan, lupa kepada ALLOH [ghoflah]. Mengapa …

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *