Home / News / Guru Adalah Tangga Naik-Turun Maqom Spiritual

Guru Adalah Tangga Naik-Turun Maqom Spiritual

Abah Anom adalah tangga. Tangga itu alat naik dan turun. Jadi, beliau adalah wasilah untuk naik-turun derajat/maqom murid-muridnya. Tatkala seorang murid naik satu anak tangga maka akan naiklah maqomnya satu tingkatan. Begitupun sebaliknya. Bahagialah murid yang terus mendaki anak tangga…”
–Hadrotusyeikh al-Mustaqim Abah Aos Ra Qa–
Salam, al-Khoolish [15 April 2017, 11:17] #AbahAosAdalahTangga
#TeruslahMenaikiAnakTangganya
#TanggaTaatDanIkutKepadaNya

Check Also

Ini Dia Syarat Suami Boleh Poligami

Poligami itu sunnah Rosul. Di al-Qur’an juga ada tulisan-nya. Tapi kalau mau poligami syaratnya satu: …

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *